انفجار شدید گاز ۶کشته و مجروح به جای گذاشت

69

صبح امروز جمعه صدای انفجار مهیبی در انتهای خیابان دامپزشکی بهبهان مردم را به خیابان ها کشاند. این انفجار مهیب که در ساعات اولیه صبح و در یک منزل مسکونی بر اثر انفجار گاز صورت داد متاسفانه ۶ کشته و مجروح بر جا گذاشته است.

 حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

این حادثه در اثر نشتی گاز بوده استو منجر به تخریب سه واحد مسکونی شده است.