بر اساس تصاویر ارسال شده از ماهواره‌ها در روز چهارشنبه ۲۱تیر ۹۶ یکی از بزرگ‌ترین کوه‌های یخی که تاکنون ثبت شده از منطقه‌یی در قطب جنوب جدا شده است.

مساحت این توده یخی، ۶۰۰۰کیلومتر مربع، معادل هشت برابر مساحت شهر تهران است. یک ماهواره آمریکایی تصاویری از این کوه یخی شناور را در حال گذشتن از منطقه‌ لارسن در قطب جنوب ثبت کرده است.

دانشمندان از بیش از یک دهه پیش در حال مطالعه روی ترکهای روی یخ‌های منطقه لارسن بودند و پیش‌بینی جدا شدن یک توده یخی از این منطقه را کرده بودند.

ایجاد گسل در کوه‌های یخی این منطقه از حدود ۳سال پیش شدت گرفت و از آن زمان احتمال جدا شدن بخشی از آن روز به روز بیشتر می‌شد.

این توده یخی جداشده که حدود ۲۰۰متر ضخامت دارد، در کوتاه مدت با سرعت زیادی حرکت نخواهد کرد و چندان از منطقه فعلی خود دور نخواهد شد.

سیستم ماهواره‌یی سنتینل‌یک اروپا جدا شدن توده یخ را تأیید کرده است

اما جریانهای آب و باد احتمالاً این توده عظیم را در نهایت به سمت شمال قطب جنوب هدایت می‌کند و در آن صورت این کوه یخی به مانعی برای کشتیرانی در آن منطقه تبدیل خواهد شد.

گفته می‌شود توده یخی جدید از نظر بزرگی در میان ۱۰کوه یخی است که تاکنون جدا و شناور شده‌اند.

در سال ۱۹۵۶ گزارش شد که یک کشتی یخ‌شکن نیروی دریایی آمریکا با تکه‌ای شناور به مساحت ۳۲هزار کیلومتر مربع – به اندازه مساحت کشور بلژیک – روبه‌رو شد، اما در آن زمان ماهواره‌یی نبود که این برخورد را ثبت کند.