کیهان: برجام، قرارداد توتال، سند ۲۰۳۰… اسم رمز براندازی نظام است

158

کیهان  با هشدار به روحانی نوشت: غرب و در رأس آن آمریکا، بی‌محابا و بدون پرده‌پوشی در‌صدد براندازی نظام است و از بیان آن هم ابایی ندارد. موضوع تنها بیان نیست و در عمل هم از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نمی‌کنند.

کیهان افزود: عقل و تدبیر اقتضا می‌کند که لحظه‌ای از دشمن در دستیابی به این هدف شوم غافل نشویم. آنها اکنون آرزو دارند با شبیه‌سازی وقایع دهه ۹۰شوروی سابق و اجرای «پروستریکا» و «گلاسنوست» به خیال خود فروپاشی نظام را از درون رقم بزنند.

کیهان در مطلب دیگری تحت عنوان «پروستریکا، خواب تکراری غرب برای (نظام) » نوشت: غرب در پی آن است از طریق پازلی شامل قراردادها و تفاهم نامه‌هایی هم‌چون برجام، FATF، ۲۰۳۰و IPC و… با شعار فریبنده اصلاحات اقتصادی، ایران را به سرنوشت شوروی سابق دچار کند.

در حقیقت برجام، FATF، قرارداد توتال در قالب IPC، سند ۲۰۳۰… اسم رمز است و فصل‌مشترک اینها یعنی مستحیل شدن (نظام) در هزارتوی فرهنگ و اقتصاد نظام سلطه جهانی است.