مدیران مخابرات درب شرکت را به روی کارکنان بستند+ فیلم

67

امروز ۱۷تیر۹۶ مدیران مخابرات لرستان، در واکنش به تظاهرات چند روزه کارکنان شرکتی مخابرات با بستن درب ساختمان اداره کل مانع از ورود کارکنان شرکتی به محل کارشان شدند.

این محرومان مدتهاست که به همراه دیگر کارکنان شرکتی در شهرهای مختلف در اعتراض می باشند.