اگر می خواهید ببینید که چقدر انسان عاطفی هستید به این پرسشنامه پاسخ دهید

74

عاطفه و احساس جزء مهم زندگی همه ی ماست. ما انسان ها یک بعد خیلی مهم در زندگی مان داریم و آن عواطف مان است. اما اگر همین عواطف که زندگی را زیبا می کند ، بیش از حد باشد ، به ما و اطرافیانمان لطمه وارد خواهد شد. بهتر است سعی کنیم که هیچ چیز را از حد نگذرانیم و حتی در عاطفی بودن هم منطقی باشیم. پرسشنامه ی فوق تا حدی می تواند روحیه ی شما را در این زمینه ارزیابی کند.البته نه به صورت صد در صد.

خواهشمنداست به سئوالات زیر با دقت پاسخ دهید و سپس نتیجه را مشاهده کنید.(فقط یک گزینه انتخاب گردد.)

۱- آیا ماهی یا پرنده در خانه دارید؟ یا اگر امکانش را داشتید این حیوانات را در خانه نگه می داشتید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۲- آیا از تماشای نمایشهای بدون کلام (پانتومیم )، لذت می برید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۳- آیا تا بحال با همسایه هایتان ، جر و بحث کرده اید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۴- آیا اگر بشنوید دو نفر به هم بد و بیراه می گویند خجالت می کشید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۵- آیا از مصاحبت و مجالست با بچه ها، لذت می برید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۶- آیا از دعوای دیگران با هم بدتان می آید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۷- آیا به عنوان یک بزرگسال ، گریه کرده اید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۸- آیا افراد خاصی در اطرافتان هستند که به شدت انها را دوست داشته باشید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۹- آیا از مشاهده موفقیت دیگران ، غبطه می خورید و به آنها حسادت می ورزید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۱۰- آیا در حین تماشای مسابقات فوتبال به وجد می آیید و هیجان زده می شوید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۱۱- آیا افراد خانواده خود را می بوسید و به آنها ابراز علاقه می کنید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۱۲- آیا در فروشگاه ها، با غریبه ها هم صحبت می شوید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۱۳- آیا به سرعت خونسردی و خویشتن داری تان را از دست می دهید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۱۴- آیا به سرعت خجالت زده ، سراسیمه و دستپاچه می شوید؟

بلی

خیر

نمی دانم

۱۵- آیا تا به حال تصادف رانندگی داشته اید که منجر به خشم و عصبانیت شما شده باشد؟

بلی

خیر

نمی دانم

شما با جمع بندی امتیاز، می توانید نتیجه مربوط به خود را مشاهده نمایید.

گزینه ی بلی ۲ امتیاز

گزینه ی خیر ۰ امتیاز

گزینه ی نمی دانم ۱ امتیاز

نتیجه

بین ۲۶ تا ۳۰ امتیاز: به شدت عاطفی و احساساتی هستید.

بین ۱۸ تا ۲۱ امتیاز: تا حدی عاطفی و احساساتی هستید.

بین ۲۲ تا ۲۵ امتیاز: خیلی عاطفی و احساساتی هستید.

بین ۱۳ تا ۱۷ امتیاز: متعادل

بین ۹ تا ۱۲ امتیاز: تا حدی بی احساس و سرد هستید.

بین ۵ تا ۸ امتیاز: خیلی بی احساس و سرد هستید.

بین ۰ تا ۴ امتیاز: به شدت بی احساس و سرد محسوب می شوید.