مهیا کردن اوین برای بازدید سفرای خارجی به چه قیمتی تمام میشود + صوت

88

امروز در اقذامی تبلیغاتی قوه قضاییه ۵۰سفیر خارجی مقیم تهران را به بازدید از زندان اوین برد. این در حالی بود که کلیه زندانیان سیاسی را به محلهای دیگر از جمله دادگاه انقلاب و … منتقل کرده و نفرات دیگری را با همین اسامی در زندان جایگزین نموده بودند. تعدادی هم به عنوان ملاقات کننده برای تکمیل بودن نمایش در این محل حضور داشتند. رضا ملک با عجله برای اینکه در زمان کوتاه همه حرفهایش را بزند افشا میکند. به حرفهایش گوش کنید که تمام اسرار نظام را فاش میکند.

همه این اقدامات برای این بود که به دنیا دروغ بگویند، یک دروغ بزرگ مثل قبل برای اینکه نقض حقوق بشر به فاحش ترین شکل در زندانها انجام شود و کسی باور نکند!‌و این قیمتی است که مستقیم از جان و روان و هستی زندانیان گرفته میشود!