بندرعباس در محاصره بحران بیابانی

59

شهرستان بندرعباس توسط ۸۰ هزار هکتار کانون بحرانی بیابانی محاصره شده است و تهدید این معضل برای سلامتی مردم جدی است.

ابراهيم جعفرى تختى” رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: شهرستان بندرعباس مرکز استان توسط ۸۰ هزار هکتار کانون بحرانی بیابانی محاصره شده است.

شهرستان بندرعباس از سمت شرق و غرب به ترتیب به وسیله کانون های بحرانی بیابانی دهنو و گچین محاصره شده است.

کانونهای مذکور دارای اثرات بسیار مخربی از جمله بیماری های تنفسی و چشمی، کاهش عمر تاسیسات صنعتی و بندری و برقی، وارد کردن خسارت به منازل مسکونی، آسیب زدن به جاده ها و فرودگاه ها می باشد.

 سکوت و بی عملی دولت و خشکسالی های پی در پی، افت شدید آب‌های زیرزمینی، پائین آمدن توان تولید اقتصادی مردم در مناطق بیابانی و نبود اعتبار جداگانه برای مشارکت مردم در طرح‌های بیابان‌ زدایی از مهم‌ترین تنگناها در زمینه بیابان‌ زدایی است.