اعتصاب غذای شاعری به نام حبیب ساسانیان در بیست و دومین روز

81

حبیب ساسانیان شاعر اردبیلی در بیست و دومین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود در حالی که از بیماری فشار خون شدید رنج می برد و بیماری صرع نیز دارد، در شرایط نامناسب جسمی کماکان در زندان تبریز نگهداری می شود.

حبیب ساسانیان زندانی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز، که بیش از یک سال است که به دلیل عدم توان تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی، به صورت بلاتکلیف در زندان به سر میبرد، از ۲۳ خردادماه سال جاری اعتصاب غذای اعتراضی خود در آغاز کرده است. خانواده این زندانی سیاسی از وضعیت جسمی وی ابراز نگرانی کرده اند.

” علیرغم گذشت بیست و دو روز از اعتصاب غذای این زندانی سیاسی، هنوز هیچ اقدامی از سوی مسئولین صورت نگرفته است. خانواده ساسانیان نگران وضعیت سلامتی وی هستند”.

آقای ساسانیان در حالی که در اعتصاب غذا به سر می برد، به خواست خانواده اش با نوشیدن صرفا آب، داروهایش را مصرف می کند. با این حال طی روزهای اخیر، دچار تشنج شده و همچنین چندین بار در پی بد شدن وضعیت جسمی، به بهداری زندان منتقل شده است. در بهداری به او سرم تزریق شده است که بعضا با مخالفت آقای ساسانیان این رسیدگی ناتمام مانده است.