بازنشسته های هفت تپه دوربینها و شیشه های مدیریت و حسابداری را شکستند

60
عکس آرشیو است

تجمع صبح امروز بازنشسته های نیشکرهفت تپه و شکستن دوربینها و شیشه های مدیریت و حسابداری امروز هم کارگران بازنشسته اسفند۹۵ دو دسته شدند گروهی برای گرفتن جواب پیگیریهای فرماندار شوش به آنجا مراجعه کردند که بجای گرفتن جواب درخواستشان از فرماندار تهدید شدند که اگر آنجا را ترک نکنند دستور خواهند داد تا نیروی انتظامی آنها را جمع آوای کنند همین برخورد فرمانداری باعث شد کارگران به شرکت مراجعه و به همراه دیگر بازنشسته ها که درب ورودی شرکت را بسته بودند به مدیریت شرکت وحسابداری حمله و اقدام به شکستن دوربین ها و شیشه های مدیریت و حسابداری کنند. متاسفانه دولت. مسئولین استانی. شهرستانی و شرکت بجای حل حقوق قانونی این افراد وکارگران شاغل که بناچار اقدام به تحصن اعتراضی میکنند انها را ارازل و اوباش اعلام میکنند در حالی که این افراد دردمای بالای ۵۰ درجه در این شرکت مشغول بودند. هنوز چندگاهی از رای مردم و کارگران به دولت حسن روحانی نگذشته است که شاهد این برخوردهای ناشایست مسئولین مربوطه با کارگران هستیم اقای روحانی منشور حقوق شهروندی که از آن دم میزنی اینه که شرکتی را با این همه بدهی وهزاران کارگر را به بخش خصوصی ناکارآمد و ناتوان واگذار کنی و در پاسخ کارگران آنها را تهدید به برخوردکنی ما در دولت احمدی نژاد در دهه ۸۰کم باتون و گاز اشک اور نخوردیم کارگران بارها بازداشت زندانی و اخراج شدند ما به شما رای ندادیم که نزد خانواده خود شرمنده و تحقیرشویم ما به شما رای ندادیم که دفترچه های درمانی ما ۴ ماه فاقد ارزش باشد و وزیر کار شما از تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتن افراد مستمند حرف بزندشما دارید باجامعه کارگری چکارمیکنید این هم ازطرح کارورزی شما که کارگران و تحصیلکرده های دانشگاهی رابه جای اشتغال پایدار به برده تبدیل خواهید کرد شما فقط بفکر آمار هستید نه اشتغال پایدار شما دارید در جهت حمایت از سرمایه دار نیروی کار را نابود میکنید. چند روز و چند ماه باید برای حقوق خود کارگردست به اعتراض بزند چرا سازمان خصوصی سازی به هفت تپه مراجعه نمیکند تا ببیند چه دسته گلی به آب داده اند. چرا نیروهای امنیتی منطقه علیرغم گزارش مکرر کارگران اقدامات لازم را انجام نمیدهند مگر ما ایرانی نیستیم اقای روحانی شما مگر دم از اقتصاد مقاومتی نمیزنید آیا با این نیروی کار که رمق آنها را با اقدامات غیرکارشناسی و نااشیانه گرفتید میخواهید به آن عمل کنید مگر ما مردم خوزستان و شوش نبودیم که زیر توپ و گلوله هم در این شرکت کاراقتصادی کردیم هم از وطن دفاع کردیم چرا وقتی به قدرت رسیدی همه چیز را فراموش کردید .دیگر چه بکنیم چقدر فریاد بزنیم که هرچه کنیم حق است.