در قرن ۲۱ ویلچرهای فقرا ی ایران تاسف بار است

171

فرقون یا فرغون وسیله حمل و نقل مصالح ساختمانی است اما اینجا نگاه کنید که به چه وسیله ای تبدیل شده است!  این ویلچر البته منحصر به فرد نیست خیلی جاهای ایران از آن استفاده میکنند این فرغون الان دیگر مصالح را جا به جا نمیکند البته آن کار را هم میکند، وقتی فقرای ایران پولی برای خرید ویلچر و جابه جایی مریض خود ندارند، از این وسیله استفاده میکنند این کار به حدی عمومی شده است که کسی هم دچار سوال نمیشود.

زیرا اینجا ایران است همه پول ما صرف کشورهای منطقه میشود برایشان غذا و سلاح میفرستیم و آموزش رایگان ترور برایشان میگذاریم. این کارها  خرج دارد و به کشور خودمان چیزی نمیرسد. این یک نمونه از فقر پنهان مردم ایران است. پیرمرد از کار افتاده با یک فرغون توسط همسرش حمل میشود. صحنه بینهایت دردناک است غیر از چهار درصد اغنیا مردم ایران با این فلاکت  زندگی میکنند.