نفوذ پنهانی ماموران آتش به اختیار اطلاعات به یک جلسه و بازداشت ۲۶ نفر از شاگردان طاهری

140

«سعید هاشمی ابراهیمی» از شاگردان محمدعلی طاهری به همراه ۲۵ نفر از محققان عرفان حلقه در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از ساختمان های وابسته به وزارت اطلاعات منتقل شدند.

روز گذشته حوالی ساعت ۸ شب، آتش به اختیاران وزارت اطلاعات با پوشش مبدل وارد جلسه شاگردان استاد طاهری شده و ۲۶ نفر از شرکت کنندگان را بازداشت کردند.بازداشت شدگان بلافاصله به ساختمان پلیس امنیتی در بلوار فیروزی مشهد منتقل شدند.

دو مأمور لباس شخصی که شامل یک زن و یک مرد بودند در پوشش دانش پژوهان عرفان حلقه با شناسایی اولیه وارد محل تشکیل این جلسه پژوهشی شدند آنها  پس از گذشت دو ساعت، از پوشش در آمده و ابتدا به جمع آوری موبایل ها و کیف های حاضرین پرداختند و سپس با حضور تعداد دیگری از مأموران امنیتی، ۲۶ تن از این افراد را بازداشت کردند.

از وضعیت فعلی افراد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

سعید هاشمی ابراهیمی پیش از این بر اساس رای شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادره در ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، به اتهام ”توهین به مقدسات دین و شرع“ و ”تحصیل مال نامشروع“ در نهایت ضمن تایید حکم دادگاه قبلی، به تحمل هفت سال حبس تعزیری (به مدت پنج سال تعلیقی) و پرداخت ”۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت“ محکوم شده بود.

قبل از این روز شنبه ۱۰ تیرماه، مصطفی عابد از دیگر شاگردان محمدعلی طاهری در مشهد در پیاده رو یکی از خیابانهای این شهر با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شد. از سرنوشت مصطفی عابد اطلاعی در دست نیست.