اعتراض مجدد کارگران هپکو به اوضاع نابسامان این شرکت

129

صبح امروز ۱۲ تیر۹۶ کارگران هپکو در اعتراض به وضعیت نابسامان این شرکت تجمع کردند. این کارگران محدوم بارها و بارهاست که در پی عدم تحقق وعده های مسولین تجمع میکنند. تجمع امروز در مقابل استانداری انجام شده است. هر بار با هر تجمع از سوی مسئولان استانی وعده هایی برای رفع مشکلشان داده شد. اما این قول ها هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و اعتراضات دنباله دار کارگران را به همراه دارد.