اعدام حداقل یک نفر در زندان اصفهان

121

 هنگام طلوع آفتاب امروز  یکشنبه ۱۱ تیرماه  یک زندانی بنام امید دیناری در زندان مرکزی اصفهان حلق آویز شد.

این زندانی به جرم مواد مخدر دستگیر شده بود.

روز شنبه جمعا سه زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی اصفهان به قرنطینه جهت اجرای حکم منتقل شده بودند. هنوز اطلاعی از سایر زندانیان منتقل شده در دست نیست.