ایران در بحران بحرین دارای نقش ویژه ای است

41

وزارت کشور بحرین روز ۵شنبه ۸تیر ۹۶ اعلام کرد طی یک عملیات امنیتی پیش‌گیرانه به نام «عملیات تبر» تعدادی از تروریستهای مرتبط با ایران را در منطقه الدیر در بحرین دستگیر کرده است که مواد شدید الانفجار نگهداری می‌کرده‌اند.

ارم نیوز ضمن منتشر کردن این خبر افزود گروهی که دستگیر شده‌اند شامل دو تیم ۵نفره و ۲نفره هستند که قبلاً نیز در چند عملیات تروریستی در مناطق ابوصیبع و ستره و سماهیج دست داشته‌اند. اسم گروه آنان یکانهای اشتر بوده که در ساختمانهای غیرمسکونی مستقر بوده‌اند و در آنجا بسته‌های انفجاری و مواد شدیدالانفجار C4را تهیه می‌کرده‌اند و سپس فیلمهایش را به ایران و برای فرماندهانش در ایران می‌فرستادند تا آنها را چک کنند.

سرلشکر طارق بن حسن الحسن رئیس امنیت ملی بحرین گفت:‌ این متهمان برای ساخت و ترکیب بسته‌های انفجاری در ایران آموزش دیده‌اند و یکی از آنان بارها به ایران و سوریه سفر کرده است و یکی دیگر از آنان نیز توسط حزب‌الله لبنان آموزش دیده است و هر دوی آنها با فرماندهانشان در ایران ارتباط داشته‌اند.

رئیس امنیت ملی بحرین ادامه داد فرماندهان این گروه که در ایران هستند بسیاری از جوانان را به بهانه دیدار از ایران و عراق به اردوگاههای آموزش می‌برند. یکی از کسانی که قبلاً دستگیر شده است اعتراف کرده است که همه آموزشهای آنان زیر نظر سپاه پاسداران انجام می‌شود و وی با یک قایق سپاه بعد از آموزش به ایران بازگشته است.

سرلشکر طارق بن حسن‌الحسن درباره رابطه تروریستهای دستگیر شده با سپاه پاسداران گفت با دلایل قاطعانه ثابت شده است که سپاه در بسیاری از عملیات تروریستی و سربازگیری و پشتیبانی مالی تروریستها دست دارد و این تروریستها با فرماندهان بالای سپاه رابطه دارند و با هم هماهنگی مستقیم دارند.