۹۱۵ روز بلاتکلیفی جوانان نصیرآباد

54

از روز ۱۴ دیماه ۹۳ که جوانان نصیرآباد با یورش ماموران سپاه به خانه هایشان در حالت خواب بازداشت شدند ،تا کنون ۹۱۵ روز گذشته است، در بلاتکلیفی به سر می برند، هر بار مراجعه خانواده های این محرومان با وعده وعیدهای آزادی زودهنگام آنان پاسخ داده میشود اما آب از آب تکان نمیخورد. سه نفر از آنها به نامهای نجیب رئیسی، عبدالستار بهرامزهی و امین رئیسی بعد از گذشت سی ماه  دادگاهی “غیر علنی و بدون اجازه حضور خانواده زندانیان” به طور مجزا به ترتیب در روزهای ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اسفند سال گذشته در زاهدان برای این سه نفر برگزار شد برگزار شد. اما همچنان در زندان به سر میبرند. این محرومان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده اند و از جزییات مندرج در پرونده آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.