هاشمی‌طبا: ایران دچار سرطان بدخیم است و دارد از درون ویران میشود

514

مصطفی هاشمی‌طبا گفت:‌ کشور ما الآن دچار بیماری سرطان شده است. این سرطان دارد از درون کشور را ویران می‌کند. هیچکس هم به فکر درمان این سرطان نیست. این سرطان به نظرم بدخیم است. وی افزود:‌ اوایل انقلاب که یاسر عرفات به ایران سفر کرده بود ما او را متهم به محافظه‌کاری کردیم. در پاسخ ما گفت که من دنبال یک وجب خاک هستم که پایم را روی آن بگذارم. حالا ما خاک را داریم اما با مدیریت بد داریم ویرانش می‌کنیم.

هاشمی طبا درباره انتخابات گفت:‌ یک آدم خیلی محترمی با من تماس گرفت که به نفع رئیسی کنار بروم. من هم گفتم خودم صالح‌تر از ایشان هستم و قرار هم نیست کنار بروم… وی افزود: با این اسامی که رئیسی دور خودش جمع کرده بود، اگر رأی می‌آورد، تکرار بدتر احمدی‌نژاد می‌شد.