چهارمین زمین لرزه از اول تیر خلخال را لرزاند

62

ساعت ۴ و سی دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه ۶تیر زمین‌لرزه‌ ای به قدرت چهار و سه دهم درجه در مقیاس ریشتر خلخال را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۸کیلومتری زمین رخ داده است.

استانداری اردبیل گفت: این زمین لرزه دو مصدوم بر جای گذاشته است و دیوارهای برخی اماکن شهری و روستایی دچار ترک‌خوردگی شده است.

صبح  ۵نیر روز ساعت ۶:۰۵دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به قدرت سه و چهار دهم ریشتر شهرستان جیرفت در استان کرمان را لرزاند. بنا‌ به گزارشات رسیده مردم هراسان به خیابانها ریختند. این زمین‌لرزه در عمق ۸کیلومتری زمین به‌وقوع پیوست. گفتنی است که شهرستان جیرفت در منتهی الیه یکی از گسل‌های فعال استان است

در همین روز دوشنبه ۵تیر ۹۶ زلزله‌ای به قدرت ۳، ۳ ریشتر روستای کدکن از توابع شهرستان تربت حیدریه را لرزاند. این زلزله که در عمق ده کیلومتری زمین در این منطقه رخ داده بود.

روز اول تیر ساعت ۳۰: ۶ زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۵. ۴ریشتر، کیاسر در استان مازندران را لرزند این زمین لرزه هم در عمق ۱۰کیلومتری زمین رخ داده بود