جعفری به روحانی حمله کرد و گفت: برای فرار از عمل میخواهی دو قطبی کنی

68

جعفری فرمانده سپاه در یک درگیری جناحی اظهارات روحانی علیه سپاه را مورد حمله قرار داد و گفت:‌

«فعالیت‌های سپاه در عرصه محرومیت‌زدایی، سازندگی و خنثی‌سازی راهبردهای دشمن برای فشار اقتصادی به کشور است. نمی‌شود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و با پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد عکس یادگاری بگیرند و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند، علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند».

وی افزود: «مبنای ما این است که باید ایران را بدون اتکا به بیگانگان بسازیم، در این راه، از سرزنش‌ها نمی‌هراسیم، ممکن است ما را صاحبان تفنگ معرفی کنند، بله صاحب تفنگ که سهل است ما صاحب موشکهای دشمن‌شکن هستیم و آنها را علیه دشمنان به کار می‌گیریم و اعتقادمان این است که دولتی که تفنگ نداشته باشد، توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می‌شود».

جعفری افزود:‌ «در شرایطی که ملت ایران بیش از هر زمان دیگری به فداکاری سربازان و اقتدار تفنگ‌ها و موشکهایش نیاز دارد، هجمه غیرمنصفانه به سپاه اهداف دیگری را به ذهن متبادر می‌کند که فقط برای حفظ وحدت در باره آن سکوت می‌کنیم. ما احساس می‌کنیم که این قبیل اظهارات با هدف ایجاد دوقطبی‌های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم و کشور انجام می‌شود، در حالی که این روش‌ها دیگر جواب نخواهد داد».