انفجار ساختمان محل استقرار نیروهای ماهر اسد در سوریه

127

دفتر مطبوعاتی اتاق عملیات «بنیان مرصوص» که فرماندهی یکانهای اپوزیسیون سوری در منطقه حوران در جنوب سوریه را بر عهده دارد اعلام کرد تعداد دیگری از نیروهای لشکر چهارم تحت‌امر ماهر اسد برادر بشار اسد در شرق اردوگاه درعا به هلاکت رسیدند.

اورینت ۲تیر ۹۶ با انتشار بیانیة دفتر افزود یکانهای اپوزیسیون سوریه یک ساختمان در خط آتش شرق اردوگاه درعا را که نیروهای لشکر چهارم در آن سنگر گرفته بودند منفجر کردند که منجر به کشته شدن همه نیروهای مستقر در آن شد.