حرفهای ممنوعه آیت الله منتظری- بسیج در راه خداست نه در راه شیطان

143

قسمتی از سخنان ممنوعه آیت الله منتظری در مورد بسیج و سپاه:

هیچ میدانید این چماق کشیدنها این کتک زدنهای مردم علاوه براینکه گناه هستن دیه هم دارند؟

می گن بسیج بچه های مردم را کتک میزند.

بسیج یعنی بسیج در راه خدا، نه بسیج در را شیطون. زدن مردم به چه مجوزیه

هرکس منوقبول نداره باید کتک بخوره؟؟؟ این شد حرف؟