ایران، رتبه نخست ذخایر گازی و رتبه چهارم ذخایر نفتی جهان را دارد

67

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم ناشر یکی از مهمترین گزارشهای بخش انرژی جهان، اعلام کرد:‌ ذخایر نفتی ایران افزایش یافته و ذخایر گازی آن کاهش یافته است. ایران، رتبه نخست ذخایر گازی و رتبه چهارم ذخایر نفتی جهان را دارد.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم، یکی از بزرگترین شرکتهای اکتشاف و استخراج نفت در جهان، ۳۱خرداد ۹۶ شصت و ششمین گزارش خود با عنوان «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۱۷» را منتشر کرد.

این گزارشها از دهه ۱۹۶۰و به‌طور سالانه توسط بریتیش پترولیوم منتشر می‌شود.

بر اساس جدیدترین برآورد این شرکت انگلیسی، ذخایر نفتی جهان در پایان سال ۲۰۱۶به ۱۷۰۶تریلیون و ۷۰۰میلیون بشکه رسیده است که از افزایش ۱۵میلیارد و ۲۰۰میلیون بشکه‌یی ذخایر نفت اثبات شده جهان نسبت به سال قبل خبر می‌دهد. در پایان سال ۲۰۱۵ذخایر اثبات شده نفت جهان ۱۶۹۱تریلیون بشکه اعلام شده بود.

این گزارش رقم ذخایر اثبات شده نفت ایران را برای سال ۲۰۱۵ و تا پایان سال ۲۰۱۶یکسان و برابر با ۱۵۸میلیارد و ۴۰۰میلیون بشکه عنوان کرده است.

این در حالی است که در گزارش سال گذشته این رقم برای سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ معادل ۱۵۷میلیارد و ۸۰۰میلیون بشکه برآورد شده بود. به این ترتیب در این گزارش رقم ذخایر اثبات شده نفت ایران تصحیح و ۴۰۰میلیون بشکه بر آن افزوده شده است.

بریتیش پترولیوم همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به حجم ذخایر اثبات شده گاز در جهان و ایران پرداخته است که بر این اساس، حجم کل ذخایر گازی جهان در پایان سال ۲۰۱۶برابر با ۱۸۶۶تریلیون مترمکعب برآورد شده است ذخایر گازی جهان در پایان سال ۲۰۱۵بالغ بر ۱۸۵۴تریلیون مترمکعب برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، حجم ذخایر گازی ایران در سال ۲۰۱۵و ۲۰۱۶معادل ۳۳و نیم تریلیون مترمکعب عنوان شده است که این رقم در گزارش سال گذشته برای سال ۲۰۱۵و ۲۰۱۴معادل ۳۴تریلیون مترمکعب برآورد شده بود.