هشدار جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در رجایی شهر در رابطه با وضعیت زندانیان خالد و رسول حردانی

68

 هشدار به مجامع بین المللی

آقای خالد حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر و برادرش در هیجدهمین سال دوران حبس خود بعلت بی توجهی و عدم رسیدگی مسئولین به پرونده شان در بلاتکلیفی ۱۰ روز است دست به اعتصاب غذا زده و مسئولین قضایی هنوز به خواسته قانونی ایشان توجهی نمیکنند.

لذا ما جمعی از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ گوهردشت ضمن حمایت از خواسته قانونی و بر حق آقای خالد حردانی،‌ توجه مجامع بین المللی حقوق بشری و ارگانهای ذیربط را به موضوع اعتصاب غذای ایشان که هر روز در جلو چشم ما ذره ذره آب میشود جلب نموده و اقدامات لازم را خواستاریم.

جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۲

۹۶٫۳٫۳۱