بنا‌ به گزارشها کارگزاران ایران، پس از مافیای شکر و سیگار و کالاهای دیگر، مافیایِ “ فروش خاک ایران” با سودهای کلان میلیاردی را در مناطق حاصلخیز ایران شکل داده‌اند.

دو سال پیش، بخشدار جزیره هرمز در هشت کیلومتری بندرعباس، خبر خاک فروشی و صادرات خاک این جزیره را تأیید کرد. اما برخی از مدیران و کارگزاران نظام سعی در پنهان سازی این تجارت و قانونی جلوه دادنِ کارِ خاک فروشان را دارند.

خاک سرخ جزیره هرمز که بسیار مرغوب وبا کیفیت بالایی است و اکنون کیلویی ۳۰۰دلار به فروش می‌رسد، در صنایع مختلف از جمله تولید لوازم آرایشی و رنگ سازی کاربرد دارد. این نوع خاک که در کشورهایی مانند امارات با قیمتهای بالا به فروش می‌رسد، چند سالی است که به‌صورت خام و بدون نظارت در حال خارج شدن از کشور است.

هیچ نهاد و سازمان دولتی در این مورد، قدرت و اراده مقابله با مافیای تجارت خاک این جزیره را ندارد

هر ذره این خاک، ۴۰۰سال طول می‌کشد که باز تولید شود.