دستگیری جوانی که به آخوندها حساسیت داشت+ فیلم

152

اگر یادتان باشد چند روز پیش فیلم حساسیت که مربوط به یک جوان معترض بود که به موجودی به نام آخوند حساسیت داشت در سایت قرار داده شد از قرار معلوم این جوان توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است! یکی از دوستان نوشته است سکانس آخر فیلم حساسیت با حضور نیروی انتظامی اکران شده است!