تجمع مالباختگان در اهواز، شیراز، مشهد، مسجد سلیمان و امیدیه

146

امروز سه شنبه ۳۰خرداد ۹۶ مال غارت شدگان در شهرهای اهواز، شیراز، مشهد، مسجد سلیمان و امیدیه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی مردم مال غارت شده اهواز

روز سه شنبه ۳۰خرداد۹۶ مالباختگان آرمان در اعتراض به سکوت بانک مرکزی در برگرداندن پول سپرده گذاران آرمان و بلاتکلیفی شان تجمع خود را از مقابل شعبه مرکزی توسعه آرمان به سمت خیابان اصلی امانیه آغاز کردند . آنها شعار میدادند: بانک دزدی میکند سیف حمایت میکند

 تجمع مردم معترض مقابل موسسه توسعه در شیراز

روز سه شنبه ۳۰خرداد جمعی از مالباختگان موسسه توسعه در شیراز در مقابل این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

تجمع جمعی از غارت شدگان موسسه اعتباری ثامن در مسجدسلیمان 

روز سه شنبه ۳۰خرداد جمعی از غارت شدگان موسسه اعتباری ثامن در مسجدسلیمان از ساعت ۶صبح در مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند .

 

 

تجمع سپرده گذاران مقابل موسسه کاسپین شعبه پامچال سجاد مشهد

روز ۳۰ خرداد تجمع سپرده گذاران مقابل موسسه کاسپین شعبه پامچال سجادمشهد برگزار شد ، اما مسئولین از پشت باجه ها خودشونو نشون نمیدن در رو هم قفل زدن .

 

تجمع اعتراضی مال باختگان موسسه توسعه ارمان امیدیه 

روز سه شنبه۳۰خرداد مالباختگان توسعه در مقابل این موسسه در امیدیه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان مطالبات خود شدند.