زمان آن فرا رسیده که تهران بهای تروریسم را بپردازد

67

مجازاتهای جدیدی که در سنای آمریکا تصویب شد بیانگر این پیام واشینگتن به رژیم ایران است که دوره گفتگو تمام شده است.

گزارشی از تلویزیون اسکای نیوز ۲۷خرداد ۹۶: بعد از تشدید مجازاتهای آمریکا علیه ایران مجلس ایران را تهدید کرد که علیه قوانین کنگره آمریکا اقدامهای متقابلی را انجام خواهد داد. این بحرانی رو به افزایش است و توافق اتمی و دیپلوماتیکی را که چندین سال میان ایران و آمریکا برقرار بوده تهدید می‌کند.

دوران گفتگو تمام شده و زمان آن فرا رسیده که تهران بهای تروریسم را بپردازد. این‌گونه بود که اعضای مجلس سنای آمریکا مجازاتهای جدیدشان علیه  ایران را تصویب کردند.

از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ ایران شروع به تهدید کرده ولی این تهدیدها از دایره حرف خارج نشده است. ایران وعده می‌دهد در مقابل مجازاتهای آمریکا مقابله به مثل کند. تصمیم به مجازاتهای جدید که با رأی اکثریت قاطع مجلس سنا به‌دست آمد شامل سپاه پاسداران و کسانی می‌شود که در برنامه موشک بالستیکی شرکت داشته‌اند. در این مجازاتها ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران نیز گنجانده شده است.

بر اساس قوانین آمریکا این مجازاتها بعد از آن به جریان می‌افتند که مجلس نمایندگان آن را تصویب و دونالد ترامپ آن را امضا کند.

از نظر اعضای کنگره با این مجازاتها پیام آمریکا به ایران این است که دوران گفتگو تمام شده است. این وضعیت نشانه روشنی از مواضع ترامپ است که مخالف توافق اتمی با ایران بوده است. از نظر ترامپ چنین توافقی باعث شده ایران به رفتار خود ادامه دهد. حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی تنها انگیزه مخالفت با این توافق نیست بلکه واشینگتن عقیده دارد برنامه اتمی و موشکهای بالستیکی ایران به تهدید مستقیمی برای امنیت منطقه و جهان تبدیل شده است.