كانيا مصطفى، پزشک جوان كُرد که براى درمان مجروحان جنگ خيابانى آزادسازی پایتخت خلافت داعش به شهر رقه رفته بود دیروز در محله البرید جانش را از دست داد.