چرا الله کرم برای امضا گیری به میدان آمد – نامه رسیده

90

نامه رسیده از طرف یکی از دوستان آژانس ایران خبر:

حتما الله کرم را میشناسید!‌سر دسته اوباشی است  که سالهاست آتش به اختیار هستند و اخیرا فرمان رسمی، برای اجرای کارشان در ملا عام گرفته اند، دست به جمع آوری امضا و درست کردن طومار برای عدم شرکت بانوان کشورمان به مسابقات ورزشی نمود. بگذریم که امضا کنندگان این طومار همپالکی های خودش بودند وگرنه مردان ایرانی هرگز برای جلوگیری از شادیهای زنان امضا نمیکنند. اما از یک منظر دیگر هم این اقدام قابل بررسی است و آنهم ایجاد سرکوبی بیشتر در جامعه ای است که تازگیها وقت و بیوقت برای شادمانی بیرون میریزند و جمع میشوند جمع شدنی که برای حکومت خط قرمز است.

میدانید الله کرم از چه میترسد!‌ از اینکه  زنان با رفتن به ورزشگاه مطالبات دیگری را هم طلب میکنند، سالهاست که آنها را از این حق محروم کرده اند و اگر در این امر شکافی ایجاد شود و ذره ای از این سرکوبی عقب نشینی شود همان گسلی که خامنه ای گفت ایجاد میشود و دیگر کسی یارای به هم آوردن این گسل را ندارد. اصلا آتش به اختیار هم برای همین درست شده است که تا اگر کسانی که در میتینگهای روحانی شرکت کردند و خواسته هایی را مطرح کردند الان به خیابان نیایند و دوباره تکرار ماجرا شود.

پس فردا نیایند بگویند زندانی سیاسی آزاد باید گردد

پس فردا نیایند کنار آقایان علما بایستند و عکس یادگاری بگیرند

اینها همانهایی هستند که رییسی بیا روی دستشان گرفتند و همین باعث شد که صحنه برعکس شود بنابراین اینجاست که الله کرم وارد میشود و امضا گیری میکند! متن طومار الله کرم که  در نمازجمعه تهران برای سرکوب وعدم ورود زنان برای مسابقات والیبال امضا گیری به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه، باسلام وامید قبولی طاعات وعبادات

ما امضاکنندگان؛ شکایت از وزارت ورزش و جوانان در اجازه غیرشرعی ورود  بانوان به مسابقات والیبال اخیر مردان را داریم.

لطفا دستور رسیدگی بدهید والا مجبوریم براساس بند(م) وصیت نامه امام راحل و امر آتش به اختیار امام خامنه ای جلوگیری کنیم

با تشکر از این بانوی گرامی