تهران: صبح روز سه‌شنبه ۲۳خرداد شماري از زناني كه اموال شان از سوي موسسه كاسپين غارت شده، در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران دست به اعتراض زدند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند: «کاسپین ورشکسته، رو پول ما نشسته».

اصفهان: در اصفهان نيز تجمع مشابهي در همين روز برگزار شد. زنان در مقابل شعبه كاسپين در اين شهر گرد آمدند و اعتراض خود را بيان كردند.

نيشابور: تجمع زنان در نيشابور، در مقابل شعبه كاسپين در اين شهر با نصب بنر بزرگي همراه بود كه رويش نوشته شده بود: «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه».

هرسين: زنان معترض در شهرستان هرسين نيز در روز دوشنبه۲۲خرداد، در مقابل موسسه كاسپين تجمع كردند و خواستار دريافت سپرده هاي خود شدند.

مشهد: زنان در خراسان رضوي نيز روز دوشنبه در اعتراض به غارت اموال خود در مقابل استانداري خراسان رضوي تجمع اعتراضي برگزار كردند.