حمله نیروی انتظامی به زنان و کودکان و کارگران اخراج شده معدن آق دره

146

تجمع کارگران اخراجی یک معدن طلا در آذربایجان غربی، با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شده است.  روز پنجشنبه ۲۵ خرداد، کارگران معدن آق دره برای احقاق حقوقشان با خانواده هایشان به تجمع اعتراضی پرداختند ماموران انتظامی که قبل از این هم در مقابل کارگران عنان از کف داده و بی اختیار میشدند این بار با حمله به این تجمع تعداد زیادی از آنان را مجروح کردند.

 این معدن در بخش تخت سلیمان شهرستان تكاب در استان آذربایجان غربی قرار دارد. کارگران می گویند تجمع شان مسالمت آمیز و آرام بود اما مورد حمله ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی می گویند چند زن بر اثر كتك كاری نیروهای انتظامی بیهوش شدند و ١٠ نفر از تجمع كنندگان را نیز بازداشت كرده اند.

این نخستین بار نیست که این کارگران تجمع میکنند. کارگران اخراجی معدن از روستاهای آقدره و انگورد و می گویند تنها خواسته شان، بازگشت به کار است.