وزیر خارجه آمریکا : در حال بررسی نامگذاری کلیت سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هستیم

69

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، می‌گوید سیاست آمریکا حمایت از تغییر صلح‌آمیز ایران است.

وزیر خارجه آمریکا که روز چهارشنبه ۲۴خرداد ۹۶ در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان سخن می‌گفت ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست و گفت آمریکا علیه سلطه‌جویی ایران است.

رکس تیلرسون افزود: «سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران در حال شکل‌گیری است و هنوز به رئیس‌جمهور ارائه نشده است».

وزیر خارجه آمریکا گفت:‌ در حال بررسی پیامدهای دیپلوماتیک و بین‌المللی نامگذاری کلیت سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هستیم.