بسیج به روحانی: آتش به اختیار دوست نداری وظایفت را انجام بده

162

روزنامه  جوان ارگان بسیج رژیم در مطلبی تحت عنوان ”چه شد به «آتش به اختیار» رسیدیم؟” با حمله  و تهدید روحانی نوشت: «نیروی آتش به اختیار دوست ندارید؟ راه‌حل ساده است: دچار اختلال نباشید؛ وظایفتان را انجام دهید تا پای آتش به اختیار وسط نیاید».

و ادامه داد «این روزها همه در مورد اصطلاح «آتش به اختیار» می‌گویند و می‌نویسند؛ آنهایی که همیشه از تعامل و گفتگو و مفاهمه و خوش‌بینی حرف می‌زنند، به جمله رهبری که رسیدند کوشیدند بدترین تعابیر را از آن بیرون بکشند».

سوال این است آیا آتش به اختیار برای وحوش و افسار باز کردن از آنها میتواند تعبیر خوب هم داشته باشد؟