هشدار-فشار روی زندانیان اهل سنت، شکنجه و اعتراف گیری اجباری

70

 پس از حملات هفته گذشته در تهران گزارش‌های مختلفی از تشدید برخوردهای سرکوبگرانه علیه اهل‌سنت در ایران گزارش شده که باعث افزایش نگرانی بخصوص در مورد اعدام‌های گروهی شده است.

سازمانهای حقوق بشری و دفاع از حقوق زندانیان در ایران؛  نسبت به هرگونه اعمال غیر قانونی از جمله شکنجه، اعتراف گیری اجباری و اعدام هشدار داده و خواستار محاکمه افراد متهم به تروریسم در دادگاه‌هایی عادلانه و علنی شد. اعدام‌های بی رویه، سرکوب و برخوردهای غیر قانونی توسط  نهادهای امنیتی تنها به رشد خشونت و افراط گرایی بیشتر می‌انجامد.