بی آبی روستاهای گلشن، گلستان، صفائیه و امین شهر و خلج

60

روز سه شنبه ۲۳ خرداد  اهالی گلشن، گلستان، صفائیه و امین شهر در خصوص آب آشامیدنی دچار مشکلاتی از جمله افت شدید فشار آب و در مواردی قطعی آب هستند. این مساله باعث شده که زندگی عادی مردم در این مواقع با مشکلات عمده ای مواجه شود.

همچنین اهالی روستای خلج میگویند که قبلا آب اشامیدنی روستای خلج۱ شب ها قطع میشد ولی در حال حاضر روزها هم قطع می شود وهنوز هیچ اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.