اعلام اعتصاب غذای نامحدود خالد حردانی در زندان رجایی شهر

57

–  زندانی سیاسی خالد حردانی طی نامه ای به رئیس زندان رجایی شهر اعلام اعتصاب غذای نامحدود نمود.

وی در این نامه نوشته است: در ۱۷ سال گذشته ستم های بیشماری بر من و خانواده ام تحمیل شد از قطع ملاقات تا قطع غیر قانونی تلفن، از عدم صدور اجازه مرخصی استعلاجی درمانی گرفته تا عدم صدور اجازه حضور بر مزار مادر و یا حتی شرکت در مراسم عروسی دخترم و این ستم و ظلم مظاعف همچنان با ایجاد محدودیت های بیشماری متأسفانه ادامه دارد. اینجانب بعنوان یک زندانی سیاسی که بیش از ۵۰۴۹ روز از تمام حقوق یک زندانی محروم بوده و از طرفی با پرونه سازی های بیشمار غیر اخلاقی و  غیر انسانی مأمورین مواجه بوده ام از تاریخ ذکر شده (‌۲۲ خرداد) تا حصول نتیجه ملموس در ارتباط با پرونده در اعتصاب غذای نامحدود خواهم بود و خواستار رسیدگی فوری به موضوع پرونده و موضوعات ذیل هستم.

– ملاقات مستقیم با دادستانی تهران برای رسیدگی به پرونده و رسیدن به یک جواب قانونی بعنوان یک حق مشروع

– ایجاد شرایط انسانی در محل بازداشت و تغییر شرایط موجود و اتمام فشارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی

طبق گزارشات روزنامه های کثیر الانتشار حکم رسول حردانی،‌ شهرام پورمنصوری و فرهنگ پورمنصوری ۱۵ سال بوده اما متأسفانه با گذشت بیش از یکسال و نیم همچنان این زندانیان مورد ظلم قضایی قرار دارند و شاهد عدم آزادی آنها بوده ایم. اینجانب خواستار رسیدگی فوری به پرونده این زندانیان هستم.

اینجانب از زمان و روز ورود به زندان تا اینکه از تمام حقوق قضایی و زندان محروم بوده ام از قبیل درمان،‌ مرخصی و…

در آخر: فکر میکنم این آخرین خواسته و درخواست اینجانب از مسئولین زندان و قوه قضاییه می باشد و تا حصول نتیجه قانونی و واقعی دیگر دست به هیچ مکاتبه ای نخواهم زد.

خالد حردانی۲۲ خرداد ۹۶

رونوشت :

دادستان تهران

رئیس سازمان زندانها

رسانه های داخلی و خارجی جهت انعکاس