مردم این روستا ۳۸سال است دو ماه دو ماه منتظر تانکر آب میمانند

136

 در شهرستان زرین‌دشت در استان فارس ۲روستا وجود دارد که آب خوردن ندارند. این را  حمید یزدان‌پناه فرماندار زرین‌دشت گفته است وی اضافه کرده  در طول ۳۸سال گذشته این دو روستا آبی برای شرب نداشته‌اند.

دهیار روستای بن‌دشت می‌گوید گاه ۲ماه طول می‌کشد تا مردم بتوانند آب شرب خود را تهیه کنند چرا که آبرسانی سیاری که برای این روستا صورت می‌گیرد با ۲تانکر است که جوابگوی جمعیت ۲۳۰خانواری این روستا نیست.

به گفته وی بنا بوده که تانکر دیگری برای آبرسانی به این روستا اضافه شود اما تاکنون محقق نشده و مردم برای ادامه زندگی مجبور به خرید آب شرب هستند در صورتی که پرداخت هزینه آب برای بسیاری از مردم مشکل است .