با هجوم مردم به سمت استاندار، استاندار فرار کرد

111

روز شنبه ۲۰خرداد ۹۶ استاندار اصفهان که برای اولین بار به محله حاشیه نشین رفته بود، با اعتراض شدید روستاییان مواجه شد و مجبور به فرار گردید وی در مقابل این سوال مردم که چرا جواب مردم را نمیدهید چرا بعد از ۳۸سال اینجا آمدید خواستار جواب از وی شدند! مردم میگفتند نمیشه که موقع بهره برداری که میشه شما پیداتون میشه و بعد میرید مردم جواب میخواهند و  او به شکل وقیحانه ای در پاسخ به سوالات مردم میگفت قبلا هیچی نداشتید ولی الان دارید! و زمانی که تعداد سوالات و هجوم مردم بیشتر شد پا به فرار گذاشت و محل را ترک کرد!