زنگ خطر زندانیان سیاسی در زندانهای اوین، گوهردشت، فشافویه، زاهدان و اهواز

100

 به دنبال اقدامات تروریستی که در مجلس و قبر خمینی رخ داده؛ گویی که مائده ای آسمانی برای حاکمان جور و جنایت در ایران رسیده که همه چیز و همه کس را به آن نسبت دهند و محملی باشد برای مشروع جلوه دادن همه اقدامات جنایتکارانه خود در گذشته، حال و آینده ای نزدیک. تلویزیون دولتی مستمرا حوادث اخیر را بهانه ای میکند برای توجیه همه کشتارهای قدیم و جدید. این اقدامات که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی بیگناه شده؛ طراحی شده و برنامه ریزی شده توسط خودشان است تا فضای پرسشگری امروز جامعه ایران را نسبت به کشتارهای  دهه ۶۰ را توجیه و رفع و رجوع کنند. اینکه این اقدامات اخیر واقعا توسط “متحد خودشان” داعش علیه خودشان صورت گرفته باشد تفاوتی در نتیجه امروز آنچه این روزها تلویزیون، رادیو و روزنامه ها تلاش به “بازسازی” آن دارند نمی‌کند. از واکنشها و برنامه های مستمر تلویزیون و رادیوهای دولتی این خطر احساس میشود که

اولا: حکومت قصد دارد که این وقایع را محملی سازد برای توجیه جنایات خود در دهه ۶۰ و کشتارهای ۶۷٫

ثانیا: هرگونه آزادی خواهی و حق طلبی، آزادی خواهان و غارت شدگانی که مطالبات صنفی_اجتماعی خود را دارند به بهانه چنین اقدامات تروریستی سرکوب و خفه کند.

ثالثا: همه پرسشگری های امروز جامعه و جوانان ایران را تحت الشعاع فضای امنیتی خود ساخته کرده و از پاسخگویی سرباز زنند.

رابعا: تعداد اعدامها را افزایش میدهند و با یک دروغ بزرگ که ظاهرا “داعش” (متحد خودشان در سوریه و عراق) هم مسئولیت آن را رسما به عهده گرفته؛ دست به کشتار تعدادی دیگر از برادران اهل سنت بزنند.

 لذا ما زندانیان سیاسی زندان اوین، گوهردشت، فشافویه(تهران بزرگ)، زاهدان و اهواز پیشاپیش نسبت به خطری که متوجه این زندانیان و اعدام آنها به بهانه های واهی است به عفو بین الملل، شورای حقوق بشر و همه نهادهای حقوق بشری هشدار میدهیم چرا که این زندانیان سالها پیش به اتهامات واهی دیگری دستگیر شده اند از جمله این زندانیان عبارتند از :

سید جمال موسوی (بازداشت سال ۱۳۸۸)

برزان نصرالله زاده (بازداشت سال ۱۳۸۹)

عبدالرحمان سنگانی تایبادی (بازداشت سال ۱۳۸۸)

حسن بیات

علی ساعدی

خالد عبیداوی

زندانیان سیاسی در زندانهای اوین، گوهردشت، فشافویه تهران بزرگ، زاهدان و اهواز- ۱۹خرداد۱۳۹۶

رونوشت به:

دبیر کل سازمان ملل متحد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه