تعرفه پروتز سمعک ٦ برابر گرانتر شد

58

امروز ۲۰خرداد ۹۶ مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی  گفت: براساس تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تعرفه پروتز سمعک از مبلغ ٢ میلیون ریال فعلی به رقم ١٢ میلیون و ٦٠٠ هزار ریال افزایش می‌یابد.

بیمه‌شدگانی که با انجام اعمال جراحی و یا تجویز و مصرف داروهای تخصصی مربوطه، کم‌شنوائی قابل درمان داشته باشند، مشمول دریافت پروتز سمعک نیستند.