حضور عجیب احمدی نژاد در مراسم خاکسپاری و بلوای پس از آن+ فیلم

422

امروز در مراسم خاکسپاری کشته شدگان عملیات تروریستی مجلس، مردم احمدی نژاد هم میخواست در مراسم شرکت کند و باز هم خودی نشان بدهد و باز هم مطرح شود! او شاید فراموش کرده بود که هفته قبل در بهشت زهرا گیر افتاد و خلاصه اگر محافظینش نبودند ناجور میشد، بنابراین باز هم میان جمعیت آمد اینبار جمعیت با شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر مشاعی از او پذیرایی کردند. سوال این است که برای مطرح شدن ایشان چقدر قیمت میخواهد بپردازد!