چرا آژانس مستمر برنامه اتمی را چک میکند؟ آیا نقض برجام شده؟

76

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته گزارش فصلی خود را در مورد برنامه اتمی ایران و برجام به شورای حکام آژانس در وین و به شورای امنیت ملل‌متحد ارائه داد.

این دومین گزارش فصلی آژانس بعد از تغییر هیأت حاکمه آمریکاست. بررسی بندهای مختلف این گزارش و نظارتها و کنترلهای آژانس نشان می‌دهد که خامنه‌ای به‌شدت مواظب است که بی‌چون و چرا از برجام تبعیت کند و حتی نشان بدهد که دارد بیشتر تبعیت می‌کند و داوطلبانه از برنامه اتمیش می‌کاهد.

اورانیوم غنی شده

در گزارش جدید در بند ۱۴ ـ میزان اورانیوم ۲۳۵ با غلظت ۳ و ۶۷صدم درصد تنها ۷۹ کیلو و ۸۰۰گرم است.

در گزارش قبلی که در اسفند ماه گذشته بوده در بند۱۳، میزان اورانیوم ۲۳۵ با غنای همان ۳ و ۶۷صدم درصد ۱۰۱کیلو و ۷۰۰گرم بوده است. یعنی حدود ۲۲کیلوگرم دیگر کم کرده است.

آب سنگین

گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بند ۷ می‌گوید میزان میزان ذخایر آب سنگین ۱۲۸تن و ۲۰۰کیلوگرم بوده است.

گزارش قبلی یعنی اسفند ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بند ۷ می‌گوید: میزان ذخایر آب سنگین ۱۲۴تن و ۲۰۰کیلوگرم بوده است. یعنی ۴تن اضافه کرده است.

ایران بر اساس برجام می‌تواند تا ۱۳۰تن ذخیره آب سنگین داشته باشد. یعنی هنوز به این حد نرسیده است. اما آژانس شمشیر را بالای سر نظام نگه داشته که تخطی نکند. چون نظام در دوره اوباما دوبار این مرز را رد کرد و ذخایر آب سنگینش از ۱۳۰تن بالا زد.

اما جالب است که به‌محض این هشدار آژانس، ایران از ترس این‌که نکند برجام زیر سؤال برود، شب گذشته اعلام کرد ۲۰تن دیگر از ذخایر آب سنگین خود را به خارج می‌فرستد. (رویتر ۱۶خرداد۹۶)

در زمینه اجرای بازرسیها و پروتکل الحاقی و در زمینه تعداد سانتریفوژها در هر سایت هم، ایران کماکان تبعیت کرده و سر به زیر است.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در بند ۲۸ آن این عبارت آمده است که «آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌یی اعلام شده در تأسیسات هسته‌یی و مکانهای خارج از تأسیسات که به‌طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند ادامه می‌دهد. ارزیابی‌ها در خصوص نبود فعالیتها و مواد هسته‌یی اعلام نشده برای ایران کماکان ادامه دارد».

این یعنی ‌که به ایران نمی‌شود اعتماد کرد. یعنی که این حکومت دغلکار است و ممکن است فعالیتها و مواد اعلام نشده داشته باشد.

یعنی در حالیکه خامنه ای و شرکایش خیلی به پر و پای روحانی سر برجام و غیره می پیچند، خودشان هم بشدت به برجام متعهدند و از نقض برجام و پیامدهای آن می ترسند و سر به زیر راه میروند.