126

باقر احمدی، لیسانس ریاضی محض، فوق لیسانس برنامه ریزی شهری، کسب رتبه ۱۲ کشوری در آزمون دکتری سال ۹۵، عضو تیم کشتی شهر مریوان، در حال کولبری