درگیری و تیراندازی در تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

181

آژانس ایران خبر به نقل از اتحادیه آزاد کارگران: علیرغم تیراندازی هوایی، کارگران نیشکر هفت تپه مصممانه سومین روز اعتصاب و تحصن خود را پشت سر گذاشتند، در سومین روز اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نیشکر هفته تپه، از ساعت ۸ صبح امروز بیش از هزار کارگر شاغل و بازنشسته و نی بر این شرکت همراه با خانواده هایشان دست به تحص در محل شرکت زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند، بدنبال این تحصن و تجمع اعتراضی از سوی کارگران، یکی از مامورین انتظامی مستقر در شرکت با حضور در محل، اقدام به ناسزاگوئی به کارگران کرد که این امر خشم آنان را بشدت برانگیخت و کارگران متحصن که در حضور خانواده هایشان مورد ناسزاگوئی رکیک این مامور قرار گرفته بودند وی را مورد هجوم قرار دادند که در این حین مامور مربوطه با حرکت به سمت ماشین خود و برداشتن سلاح اقدام به تیراندازی هوائی کرد اما کارگران با حرکتی بموقع مانع ادامه تیراندازی و وقوع جنایت از سوی این مامور شدند.

بنا بر این گزارش، پس از کنترل این مامور توسط کارگران، آنان تا ساعت ۱۲ ظهر امروز ۱۶خرداد ۹۶همراه با خانواده هایشان به تجمع و تحصن خود در محل شرکت ادامه دادند و با عدم پذیرش وعده و وعیدهای کارفرما اعلام کردند همچنان به اعتصاب و اعتراض خود تا دست یابی به مطالباتشان ادامه خواهند داد.

استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل کارخانه نیشکر هفت تپه، بدنبال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی صورت گرفته است و مالکین جدید از زمان بدست گرفتن این شرکت، عملا آنرا به پادگانی تبدیل کرده اند. بطوریکه این نیروها در شرایط عادی نیز با گشت زنی و اسکورت مالکین کارخانه اقدام به قدرت نمائی در شرکت میکنند و هر بار که کارگران بدلیل عدم پرداخت مزد و یا تضییع سایر حقوق بر حق شان، دست به اعتراضی هر چند کوچک میزنند این نیروها بطور خودسرانه و بدون مجوز اقدام به دستگیری کارگران و حبس آنها در محل شرکت میکنند.

استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل شرکت نیشکر هفت تپه و تامین هزینه های آن از سوی کارفرما در حالی صورت گرفته است که هم اکنون کارفرما با قلدری و با تکیه به ایجاد رعب وحشت از طریق این نیروها در کارخانه، دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری کارگران شاغل را پرداخت نکرده، از پرداخت حق بیمه آنان سرباز میزند و حاضر به پرداخت پاداش سالهای ۹۴ و ۹۵ و بن کارگری پرسنل و مطالبات کارگران بازنشسته نیست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن استقرار ثابت نیروهای انتظامی در شرکت نیشکر هفت تپه، اقدام به تیراندازی از سوی یکی از این مامورین در تجمع امروز کارگران این شرکت را زنگ خطر بزرگی نسبت به احتمال وقوع جنایت بر علیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ارزیابی میکند و با هشدار به هر گونه برخورد خشونت آمیز با اعتراضات برحق این کارگران، خواهان برچیده شدن فوری نیروهای انتظامی از شرکت نیشکر هفت تپه و پرداخت بی درنگ مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته این شرکت می باشد.

بدیهی است مسئولیت وقوع هر گونه پیشامد ناگواری در نتیجه استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل شرکت نیشکر هفت تپه، بر عهده بالاترین مقامات اجرائی کشور است که با بستن چشمان خود بر روی این مسئله در یک شرکت تولیدی، شرایطی را پدید آورده اند تا کارفرما با اتکا به این نیروی نظامی و جولان دهی آنان در محل شرکت، بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق کارگران را با قلدری و گردن کلفتی پایمال و بدینوسیله زمینه های وقوع جنایت بر علیه کارگران این شرکت را فراهم نماید.