اسماعیل عبدی دقایقی قبل به زندان اوین بازگشت

77

بعد از گذشت دو روز اسماعیل عبدی، زندانی در اعتصاب غذا از بیمارستان خمینی به زندان اوین بازگردانده شد.

اسماعیل عبدی در سی‌وپنجمین روز اعتصاب غذا  به بیمارستان منتقل شده بود و پس از دو روز به زندان اوین باز گرداده شد. طی دو روزی که این معلم زندانی در بیمارستان بود، فعالین حقوق بشری  با حضور در بیمارستان از وی حمایت کرده بودند.