قطع آب سه روزه مردم را جلوی فرمانداری کشاند+ فیلم

65

صبح روز شنبه۱۳خردادماه۹۶ مردم روستای منصوره شادگان در اعتراض به قطعی ۳ روزه آب آشامیدنی جلوی فرمانداری  تجمع کردند.

این روستاییان محروم به یکی از مسولین که دوباره آمده بود و وعده میداد که حل میکند،  گفتند سه روز است آب نداریم در این گرمای و ماه رمضان شما مستمر وعده میدهید، ۵ ماه است که وعده دادید و عمل نکردید اینبار نمیرویم تا مساله حل شود.