هیأتی از اپوزیسیون سوریه این هفته از فرانسه بازدید کرد

47

هیأتی از اپوزیسیون سوریه این هفته از فرانسه بازدید کرد و با بالاترین مقامهای این کشور دیدار و گفتگو کرد. این سفر با توجه به تغییر دولت در فرانسه حائز اهمیت فراوانی است. امانوئأ ماکرون رئیس‌جمهور جدید فرانسه بر حمایتش از اپوزیسیون سوریه تأکید کرد.