تجمع مال غارت شدگان موسسه نور شهرستان یاسوج + فیلم

170

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه اعتباری نور در یاسوج مجددا شکل گرفت، در تجمع هموطنان غارت شده برای پس گرفتن پولهای خود؛ یکی از مسئولین موسسه با فریب تمام سعی در پراکنده کردن تجمع داشت و میگفت ریال به ریال پولتون پرداخت میشه جای نگرانی نیست هرکس هر مبلغی داشته باشه پرداخت میشه یکشنبه. دوشنبه. سه شنبه و…بمرور تشریف بیارید پولتون پرداخت میشه! ولی مردم متوجه بودند که او از این جمع وحشت کرده است.