۳۰۰۰مالباخته در تجمع مقابل بانک مرکزی با حمله بیرحمانه نیروی انتظامی مواجه شدند

557

 

دیروز دوشنبه۸خردادماه۹۶ مالباختگان کاسیپن؛ آرمان و ثامن الحج مقابل بانک مرکزی رژیم آخوندی تجمع اعتراضی گسترده‌ای با حضور نزدیک به ۳هزار نفر برگزار کردند در این تجمع که ساعتها ادامه یافت با شعار مرگ بر سیف رئیس بانک مرکزی رژیم آخوندی شروع شد سپس تا درگیری با عوامل سرکوبگر نیروی انتظام رژیم ادامه یافت. معترضین تلاش می‌کردند که با کندن در ورودی محوطه بانک مرکزی خود را به این ساختمان برسانند. مالباختگان شعار می‌دهند «یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم بکن»