لاریجانی روحانی را تهدید به خوردن سیلی سخت کرد

1171

لاریجانی روز دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ در جلسه مسئولان قضایی ابتدا  روحانی را به نقض برخی قواعد اخلاقی و عبور از خطوط قرمز نظام و اظهارات خلاف امنیت ملی متهم کرد و گفت: «در فضایی قرار داریم که عده‌یی به‌دنبال جریان سازی پوپولیستی برای ایستادن در مقابل تصمیمات قانونی نهادهای قانونی کشور هستند. از اتاقهای فکر آنان خبر می‌رسد که می‌گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم. بنده از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می‌کنم».

وی سپس با تهدید گفت: «در سال ۸۸ نیز برخی تلاش داشتند با فشارهای پوپولیستی در مقابل نهادهای قانونی بایستند اما از مردم سیلی محکمی ‌خوردند».

و اضافه کرد: ‘همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت’.

رئیس قضاییه در همین رابطه اضافه کرد: ‘عالیترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و… مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و این‌که بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.’

وی سپس به روحانی هشدار داد و گفت: ‘این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه این بساط را با اقتدار جمع خواهد کرد… به همه کسانی که تلاش می‌کنند مسیر انحرافی را برای ایستادگی در مقابل نهادهای قانونی بازکنند توصیه کرد که از این کار دست بردارند زیرا سیلی محکمی از مردم خواهند خورد’.

و نهایتاً هم تهدید قضایی را روی میز روحانی گذاشت و گفت: «بی‌تردید تضعیف نهادهای حاکمیتی، خلاف قواعد عقلانی و موازین امنیت ملی است. بر همین اساس دادستان تهران و سایر دادستانهای سراسر کشور موظفند موارد تخریب قوه قضاییه را به‌دقت رصد کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که برخی اظهارات نهایتاً موجب آسیب رساندن به امنیت کشور می‌شود با قاطعیت با آن برخورد کنند».