کارگران شهرداری آبادان و بروجرد تجمع اعتراضی برگزار کردند

125

جمعی از کارگران شهرداری در شهرهای آبادان و بروجرد در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها حقوق معوقه تجمع اعتراضی برگزار کردند

بنا‌ به اخبار رسیده روز یکشنبه ۷خرداد ۹۶بیش از ۲۰۰کارگر شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن حداقل ۵ماه حقوق خود در مقابل شهردای آبادان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

کارگران معترض گفتند:‌ ”ما نیروهایی هستیم که از طریق شرکتهای پیمانکاری در شهرداری آبادان مشغول کاریم و سالهاست که حقوق ما به موقع پرداخت نمی‌شود و الآن پنج ماه است که حقوقمان را پرداخت نکرده‌اند“.

بروجرد

همچنین روز یکشنبه جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری بروجرد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل ساختمان فرمانداری بروجرد تجمع کردند. این تجمع‌کنندگان هم می گفتند:‌ ۵ماه است که حقوقشان پرداخت نشده است.

آنها همچنین گفتند:‌جدا از مسأله پرداخت نشدن حقوق،  شهرداری به آنها کوچکترین کمکی در خصوص تأمین اقلام کالاهای ماه رمضان نکرده‌اند“. در شهرداری بروجرد بیش از یکهزار و ۷۰۰کارگر و کارمند شاغل هستند که از چندین سال است مطالبات مزدی خود را با تأخیر دریافت می‌کنند.